กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

 

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ ลานน้ำพุ ชั้น G อาคารเบ็ญจรังสฤษฏ์ ที่จัดขึ้นโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมพับดอกบัวเพื่อใช้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

Comments are closed.