ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ก้าวสู่ความมั่นคงด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนด้วย “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ.
เรื่องที่ 5 : ก้าวสู่ความมั่นคงด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนด้วย "ธนาคารที่ดิน"
ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560