ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  

คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนางปราณี  สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ที่เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และร่วมรับฟังโอวาทจาก
ท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ในช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หน้าห้อง ผอ.บจธ. ชั้น  9 อาคารเบญจสิริ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก