ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

head-คณะอนุกฏหมาย
อิทธิพล
สถิตย์พงษ์ ธรรมนิตย์ พลเอกวิทยา-กฏหมาย
ทวีชัย อนุกรรมการ-สมชาย อนุกรรมการ-เปรมจิต
นางประชุม-ฏกหมาย2 นัยรัต-กฏหมาย