ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

head_คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
hr1
hr22 hr3
hr4 hr7-2
hr9 hr8-2