ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คู่มือต่างๆ

Title Download
คู่มือการใช้งานปฏิทิน
  1 files      29 downloads
Download
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
  1 files      44 downloads
Download
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ IOS
  1 files      15 downloads
Download
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ Android
  1 files      15 downloads
Download
การ Setting, Import And Backup Email ด้วย Microsoft office Outlook
  1 files      41 downloads
Download
ปิดโหมดสีเทา