ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คู่มือต่างๆ

Title Download
คู่มือการใช้งานปฏิทิน
  1 files      46 downloads
Download
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Mail Go Thai)
  1 files      57 downloads
Download
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ IOS (Mail Go Thai)
  1 files      18 downloads
Download
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ Android (Mail Go Thai)
  1 files      37 downloads
Download
การ Setting, Import And Backup Email ด้วย Microsoft office Outlook (Mail Go Thai)
  1 files      53 downloads
Download