ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ติดต่อเรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร  02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610  แฟกซ์ 02-2781148
Email : labai@labai.or.th

แผนที่

rice-field