ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

นิยาม “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ.
เรื่องที่ 2 : นิยาม "ธนาคารที่ดิน"
ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560