ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บทบาทหน้าที่ของ “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ.
เรื่องที่ 3 : บทบาทหน้าที่ของ "ธนาคารที่ดิน"
ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560