ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสุดไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง