ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562