ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 7/2560

  

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง เป็นประธานในการประชุม