ประชุม “โครงการสำรวจเกษตรกร 36 พื้นที่”

img_1588 img_1589 img_1590

วันที่ 11 มกราคม 2560 บจธ.จัดประชุม โครงการสำรวจเกษตรกร 36 พื้นที่ โดยเป็นการประชุมร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาที่ดินของเกษตรกร รวมทั้งรวบรวมข้อมูลบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรและ บจธ. ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้จะถูก update ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ณ ห้องชวนชม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น

Comments are closed.