ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผอ.บจธ. เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน เรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ
รายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561