ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด…ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด...ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน
ช่องทางการเผยแพร่ : MCOT HD ช่อง 30
วันที่ออกอากาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2562