ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ด้านการเงิน

Title Download
งบการเงินปี 2560
  1 files      54 downloads
Download
งบการเงินปี 2559
  1 files      18 downloads
Download
งบการเงินปี 2558
  1 files      6 downloads
Download
งบการเงินปี 2557
  1 files      3 downloads
Download