ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ด้านการเงิน

Title Download
งบการเงินปี 2560
  1 files      76 downloads
Download
งบการเงินปี 2559
  1 files      35 downloads
Download
งบการเงินปี 2558
  1 files      9 downloads
Download
งบการเงินปี 2557
  1 files      3 downloads
Download