ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ด้านการเงิน

Title Download
งบการเงินปี 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบการเงินปี 2560
  1 files      90 downloads
Download
งบการเงินปี 2559
  1 files      50 downloads
Download
งบการเงินปี 2558
  1 files      11 downloads
Download
งบการเงินปี 2557
  1 files      7 downloads
Download