ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ด้านความเสียง

Title Download
รายงานการประชุมคกก.บจธ. ครั้งที่ 12-61 วันที่ 11 ก.ย 61(เฉพาะ ความเสี่ยง ครั้งที่4)
  1 files      6 downloads
Download
รายงานการประชุมคกก.บจธ. ครั้งที่ 11-61 วันที่ 28 ส.ค 61 (เฉพาะความเสี่ยง ครั้งที่ 3)
  1 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุมคกก.บจธ. ครั้งที่ 9-61 วันที่ 10 ก.ค 61 (เฉพาะ ความเสี่ยง ครั้งที่2)
  1 files      16 downloads
Download
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
  1 files      15 downloads
Download
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      5 downloads
Download
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4
  1 files      17 downloads
Download
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3
  1 files      5 downloads
Download
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
  1 files      3 downloads
Download
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
  1 files      8 downloads
Download
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1 files      21 downloads
Download