ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ไฟล์แนบ

  1. พฤศจิกายน 2560 (51 KB)