ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

  1. มีนาคม 2561 (34 KB)