ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

  1. เมษายน 2561 (45 KB)