ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

  1. ความพึงพอใจ (362 KB)