ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เข้าขอคำปรึกษา บจธ.    

    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. นำโดย ผอ.บจธ. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ให้คำปรึกษา
และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรและผู้ยากจน จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาด้านที่ดินทำกินจากหนี้นอกระบบ
โดยเบื้องต้น บจธ. ได้รับเรื่องเพื่อมาพิจารณาตามเงื่อนไขการช่วยเหลือของ บจธ. ต่อไป