ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

แผนงานที่สำคัญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561