โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาสถาบันฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ ห้อง 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Comments are closed.