ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

head_คณะกรรมการ
1
2 พลเอกวิทยา-จินตรา นายสุพัฒน์-เอี้ยว
นายดุลยทัศน์-พืช jirachai
ทวีชัย-กรรมการ kajonsak2
13
15 16 17
ปิดโหมดสีเทา