ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

head_คณะกรรมการ
2 พลเอกวิทยา-จินตรา
15 16