ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) และขบวนการ

Read more

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน

ไฟล์การประชุม ความจำเป็นในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เกษตรกรจะได้อะไรจากปัญหาที่ดิน นำเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

Read more

โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยวิธีคัดเลือก

โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์แนบ: ราคากลาง

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ไฟล์แนบ: สรุปผลประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Read more

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ

Read more

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  โดยวิธีพิเศษ ไฟล์แนบ: ราคากลางประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ไฟล์แนบ: ประกาศผู้ชนะเปรียบเทียบราคา

Read more

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ  โดยวิธีตกลงราคา ไฟล์แนบ: ตารางราคากลางครุภัณฑ์19รายการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ไฟล์แนบ: ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

Read more
Page 10 of 12« First...24...89101112