ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 มิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกำหนดวันประชุม เพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ไ

Read more

จัดอบรมโครงการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนระดับตำบล

โครงการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนระดับตำบล วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคาร ธกส. (สาขา นางเ

Read more

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศและกิจกรรมอื่นๆ

กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร / อธิศ นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ บจธ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

Read more

เร่งดันธนาคารที่ดินเข้าครม.สกัดนายทุนฮุบที่/ชาติเสียปีละแสนล้านที่ไม่ใช้ประโยชน์

บิ๊ก บจธ. เร่งดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินเข้าครม. เส้นตายไม่เกิน 8 มิ.ย. 59 เผยหากไม่ได้รับไฟเขียวต้องยุบสถาบันทิ้ง โอดเสียดาย ชี้รัฐบาลปกติทำไม่ได้ หวังลด

Read more

ประกาศเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ประกาศเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ไฟล์แนบ: TORครุภัณฑ์คอมพิวเตอ

Read more

ประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารท

Read more

ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ขอพบผู้อำนวยการ บจธ. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

นางพะเยาว์ อัคฮาด ผู้แทนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ได้ขอพบกับนายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ บจธ. และพลโท วิภพ ก

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดโลโก้และคำขวัญของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ไฟล์แนบ: ประกาศโครงการเชิญร่วมประกวดโลโก้และคำขวัญ เกณฑ์การประกวด ใบสมัคร

Read more
Page 10 of 11« First...24...7891011