ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

คทช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. ตามมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ 690 ล้านบาท พร้อมแนะดำเนินการตามแผนได้ทันที

คทช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ 690 ล้านบาท พร้อมแนะดำเนินกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัค

Read more

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหา

Read more

ครม. อนุมัติงบ 690 ล้านบาท ให้ บจธ. ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณ 690 ล้านบาท มอบให้สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ

Read more

ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน

ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน ………..เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานง

Read more
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »