ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผอ.บจธ. เข้าร่วมเสวนาในเวที “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย”

นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมเสวนาในเวที “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไ

Read more

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสานเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา

  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสา

Read more

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าพบ แม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางเข้าพบ พล.ท.ธรากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภา

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับนโยบายจาก ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับนโยบายจาก ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 15 สิงหา

Read more

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสม

Read more

บจธ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

Read more

การประชุมอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561

  การประชุมอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยนา

Read more

ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายควบคุมสินเชื่อ SME Deverlopment Bank ร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล รับตำแหน่ง ผอ.บจธ. คนใหม่

  ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME Deverlopment Bank) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นา

Read more

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสารจากผู้อำนวยการ

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ว

Read more

คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

   คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนางปราณี  สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ที่เข้ามา

Read more
Page 1 of 11