ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ช่องทางการเผยแพร่ : TP CHANNEL วันที่ออกอากาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด…ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด…ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน ช่องทางการเผยแพร่ : MCOT HD ช่อง 30 วันที่ออกอากาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

ประชุม คกก. บจธ. ครั้งที่ 2/2562

      เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจั

Read more

บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาบจธ. รอง.ผอ.บจธ. ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร และเจ

Read more

บจธ. ลงพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน

    เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุม

Read more

ครม. อนุมัติขยายระยะเวลา บจธ. 3 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาช

Read more

อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone

   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Email ของ บจธ. ผ่าน Smart Phone เพื่อเสริมสร้าง

Read more

ประชุม คกก. บจธ. ครั้งที่ 1/2562

        เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดก

Read more

บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและ สอบถามข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์กา

Read more

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร

        สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 โดยจัดการประชุมชี้แจ

Read more
Page 1 of 1012345...810...Last »