ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.บจธ.

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล (ผอ.บจธ.) พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด (ร.ผอ.บจธ.) เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิ

Read more

การศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา บจธ. เดินทา

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2561

          เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริห

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

      สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าต่อเนื่องดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ ตลาดกลางที่ดิน จัดการประชุ

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

           สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 9/2561

    เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดกา

Read more

ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย พลตรี ธนชัย แ

Read more

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ครั้งที่ 2/2561

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุม คณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครง

Read more

ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวย การสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

บจธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 86

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส

Read more
Page 1 of 812345...8...Last »