ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

“ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

              เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บจธ. จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. “ร่วมด้วยช

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร ตลาดกลางที่ดินคืออะไร ใครได้ประโยชน์ พร้อมคำแนะนำเว็บไซด์ ง่ายต่อการเข้าถึงล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมคุกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไท

Read more

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   เมื่อจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร บจธ. คณะที่ปรึกษา บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไป ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 11/2561

        เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจ

Read more

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.บจธ.

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล (ผอ.บจธ.) พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด (ร.ผอ.บจธ.) เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิ

Read more

การศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา บจธ. เดินทา

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2561

          เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริห

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

      สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าต่อเนื่องดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ ตลาดกลางที่ดิน จัดการประชุ

Read more
Page 4 of 9« First...23456...Last »