ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย พลตรี ธนชัย แ

Read more

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ครั้งที่ 2/2561

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุม คณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครง

Read more

ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวย การสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

บจธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 86

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส

Read more

บจธ. จัดโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตลำไย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลผลิตลำไย ณ กลุ่

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2561

       เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2561

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดกา

Read more

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

     เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการ พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ด

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561

         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ ตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห

Read more
Page 4 of 9« First...23456...Last »