ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

กขป. คณะที่ 5 เห็นควรเร่งจัดตั้งธนาคารที่ดิน ชี้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด

    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและ

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2560

   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเง

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้

Read more

รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิรูป 9 เรื่อง ประกาศให้ จัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบ

Read more

กองพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง ชี้แจงแผนพัฒนาเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในชุมชน

      เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ดิน เดินทางไปในพื้นที่โครงการนำร่อง

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 7/2560

   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

Read more

รอง ผอ. บจธ. เดินทางไปพบปะเกษตรกร และติดตามผลการดำเนินงานของ บจธ. ณ จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบหมาย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยกา

Read more

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น และการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงิน

Read more

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตลอดจนการเจรจาต่อรองราคาที่ดินในพื้นที่ ตำบลโ

Read more
Page 8 of 9« First...2...56789