ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผอ.บจธ. เข้าร่วมเสวนาในเวที “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย”

นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมเสวนาในเวที “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไ

Read more

บจธ. ลงพื้นที่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ บ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหา

Read more

บจธ. จัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน”

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน”

Read more

ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง

     เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร แล

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2561

   เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธน

Read more

เกษตรกร จ.พิจิตร เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

           เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. นำโดย ผอ.บจธ. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ให้คำปรึกษาและแนะนำ แนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรแ

Read more

งานเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดงานเสวนาเกี่ยวกับธนาคาร ที่ดิน หัวข้อ “ใครจะ

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

      เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่

Read more

การเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินได้อย่างไร”

         วันนี้ (วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกร

Read more

งานเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน”

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. บจธ. จัดงานเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลา

Read more
Page 1 of 1712345...81012...Last »