ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 9/2561

    เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดกา

Read more

ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ร่วมก

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

ผอ.บจธ. ร่วมเสวนา “สรุปบทเรียนอิสรภาพราคาถูกของ (คนจน)” ณ งาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำนักสู้ปฏิรูปที่ดิน” ชุมชนบ้านแพะใต้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางไปร่วมงาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำ

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมการระเบียบวาระการประชุม กขร.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักเลขาธิกา

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 7/2560

   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

Read more

ผอ. บจธ. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษว่าด้วยเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานขององค์การมหาชนหลังมี กพม.”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผอ. บจธ. ในฐานะประธานที่ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษว่

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของผู้อำนวยการองค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของผู้อำนวยการองค์การมหาชน ว่าด้วยเรื่อง แนวความคิดและแนวทางปฏิรูปองค์การมหาชน ณ ห้องจาม

Read more

ประชุมเพื่อหารือวิชาการในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (สทอภ.)

          เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้เข้าร

Read more

ผอ. บจธ เดินทางไปศาลจังหวัดลำพูนตามที่ศาลมีหมายนัดไต่สวนในคดีที่เอกชนเป็นโจทก์ฟ้องชาวบ้านไร่ดง บุกรุกที่ดิน

    เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมที่ปรึกษา ผอ.

Read more
Page 1 of 212