ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ก

Read more

อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย

              เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองทรัพยากร บุคคลร่วมกับกองกฎหมาย

Read more

บจธ. ร่วมงานสัมมนา “เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1”

         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางเปรมจิต สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more

บจธ. ร่วมใจพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเ

Read more

ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดย นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2560

   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเง

Read more

รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิรูป 9 เรื่อง ประกาศให้ จัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบ

Read more

บจธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ครบรอบปีที่ 85 สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพ

Read more

กองพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง ชี้แจงแผนพัฒนาเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในชุมชน

      เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ดิน เดินทางไปในพื้นที่โครงการนำร่อง

Read more

รอง ผอ. บจธ. เดินทางไปพบปะเกษตรกร และติดตามผลการดำเนินงานของ บจธ. ณ จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบหมาย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยกา

Read more
Page 1 of 3123