ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน 1

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บจธ.เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมย่อย โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลางโซน 1 ทั้งนี้การประชุมจัดเพื่

Read more

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะ

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2560

   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเง

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้

Read more

ผอ.บจธ. ร่วมเสวนา “สรุปบทเรียนอิสรภาพราคาถูกของ (คนจน)” ณ งาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำนักสู้ปฏิรูปที่ดิน” ชุมชนบ้านแพะใต้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางไปร่วมงาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำ

Read more

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  ตามที่ บจธ. ได้ดำเนินการจ

Read more

รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิรูป 9 เรื่อง ประกาศให้ จัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบ

Read more

บจธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ครบรอบปีที่ 85 สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพ

Read more

กองพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง ชี้แจงแผนพัฒนาเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในชุมชน

      เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ดิน เดินทางไปในพื้นที่โครงการนำร่อง

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 7/2560

   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

Read more
Page 10 of 18« First...24...89101112...1618...Last »