ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 7 กันยายน 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง บจธ. อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน  

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร ตลาดกลางที่ดินคืออะไร ใครได้ประโยชน์ พร้อมคำแนะนำเว็บไซด์ ง่ายต่อการเข้าถึงล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมคุกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไท

Read more

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   เมื่อจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร บจธ. คณะที่ปรึกษา บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไป ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 11/2561

        เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจ

Read more

บจธ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๖)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บจธ. ได้มาจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของ บจธ. ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้

Read more

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสานเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา

  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสา

Read more

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าพบ แม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางเข้าพบ พล.ท.ธรากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภา

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับนโยบายจาก ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับนโยบายจาก ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 15 สิงหา

Read more
Page 3 of 1812345...81012...Last »