ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

การเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินได้อย่างไร”

         วันนี้ (วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกร

Read more

งานเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน”

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. บจธ. จัดงานเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลา

Read more

“ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

              เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บจธ. จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. “ร่วมด้วยช

Read more

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 7 กันยายน 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง บจธ. อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน  

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร ตลาดกลางที่ดินคืออะไร ใครได้ประโยชน์ พร้อมคำแนะนำเว็บไซด์ ง่ายต่อการเข้าถึงล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมคุกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไท

Read more

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   เมื่อจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร บจธ. คณะที่ปรึกษา บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไป ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 11/2561

        เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจ

Read more

บจธ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๖)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บจธ. ได้มาจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของ บจธ. ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้

Read more
Page 4 of 18« First...23456...101214...Last »