ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสม

Read more

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.บจธ.

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล (ผอ.บจธ.) พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด (ร.ผอ.บจธ.) เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิ

Read more

บจธ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ ๕) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อค

Read more

การประชุมอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561

  การประชุมอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยนา

Read more

ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายควบคุมสินเชื่อ SME Deverlopment Bank ร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล รับตำแหน่ง ผอ.บจธ. คนใหม่

  ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME Deverlopment Bank) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นา

Read more

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสารจากผู้อำนวยการ

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ว

Read more

คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

   คณะที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนางปราณี  สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ที่เข้ามา

Read more

การศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา บจธ. เดินทา

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2561

          เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริห

Read more
Page 4 of 18« First...23456...101214...Last »