ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(Contains 1 attachments.)

Read more
Page 2 of 3123