ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ  โดยวิธีตกลงราคา ไฟล์แนบ: ตารางราคากลางครุภัณฑ์19รายการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ไฟล์แนบ: ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

Read more

จ้างเหมาทำความสะอาดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559   ไฟล์แนบ: ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด12เดื

Read more

ประกาศเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ประกาศเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ไฟล์แนบ: TORครุภัณฑ์คอมพิวเตอ

Read more
Page 12 of 12« First...24...89101112