ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ.

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. (Contains 1 attachments.)

Read more

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศ และการกำหนดราคากลางที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 14,400,000 บาท

ขอยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศ และการกำหนดราคากลางที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 14,400,000 บาท เลขที่โครงการ  58115027591

Read more

โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยวิธีคัดเลือก

โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์แนบ: ราคากลาง

Read more

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ

Read more

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  โดยวิธีพิเศษ ไฟล์แนบ: ราคากลางประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ

Read more
Page 12 of 13« First...246...910111213