ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและง

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเจาะจง (Contains 1 attachments.)

Read more

สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560 จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Contains 1 attachments.)

Read more

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more
Page 1 of 41234