ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเจาะจง (Contains 1 attachments.)

Read more

สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560 จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Contains 1 attachments.)

Read more

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของการเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บจธ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ ๑/๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Contains 1 attachments.)

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บจธ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ ๑/๒๕๖๐

ผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บจธ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ (Contains

Read more

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more
Page 1 of 3123
ปิดโหมดสีเทา