ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผลการดำเนินงานของ “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ. เรื่องที่ 4 : ผลการดำเนินงานของ “ธนาคารที่ดิน” ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

Read more

บทบาทหน้าที่ของ “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ. เรื่องที่ 3 : บทบาทหน้าที่ของ “ธนาคารที่ดิน” ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

Read more

นิยาม “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ. เรื่องที่ 2 : นิยาม “ธนาคารที่ดิน” ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

Read more

ก้าวสู่ความมั่นคงด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนด้วย “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ. เรื่องที่ 5 : ก้าวสู่ความมั่นคงด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนด้วย “ธนาคารที่ดิน” ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนา

Read more

เหตุผลที่ต้องมี “ธนาคารที่ดิน”

สกู๊ปประชาสัมพันธ์ บจธ. เรื่องที่ 1 : เหตุผลที่ต้องมี “ธนาคารที่ดิน” ออกอากาศ : ททบ.5 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

Read more

สัมภาษณ์ ผอ. บจธ. ประเด็นหลัง ครม. อนุมัติงบ 690 ล้านบาท ให้ บจธ. ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

สัมภาษณ์ คุณสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประเด็น เดินหน้าธนาคารที่ดินหลังผ่านครม. ในรายการ “ชีวิต

Read more

สัมภาษณ์สด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประเด็น เดินหน้าธนาคารที่ดิน
หลังผ่านครม.

สัมภาษณ์สด คุณสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประเด็น เดินหน้าธนาคารที่ดินหลังผ่านครม. ในรายการ “ชีว

Read more
Page 1 of 212