ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ช่องทางการเผยแพร่ : TP CHANNEL วันที่ออกอากาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด…ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน

รายการเรื่องง่ายใกล้ตัว : ลุ้นคลอด…ธนาคารที่ดิน จัดหาที่ทำกิน ช่องทางการเผยแพร่ : MCOT HD ช่อง 30 วันที่ออกอากาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

ครม. อนุมัติขยายระยะเวลา บจธ. 3 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาช

Read more

ผอ.บจธ. เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน เรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.ศรีสะเกษ รายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

Read more

บจธ. ดำเนินการแก้ปัญหา พื้นที่บ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ ภายในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน

บจธ. ดำเนินการแก้ปัญหา พื้นที่บ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ ภายในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน (นาทีที่ 4.08) ออกอากาศ : ช่อง MCOT HD 30 รายการ :

Read more

บจธ. เปิดตัวโมเดลตลาดกลางที่ดิน

ตรงประเด็น ตอน ตลาดกลางที่ดิน” #ตรงประเด็น 26 ก.ย. 61เปิด #ตลาดกลางที่ดิน เชื่อมเอกชนเจ้าของที่ดินและเกษตรกรไร้ที่ทำกิน หวังแก้ปัญหาที่ดินกระจุกตัว –

Read more
Page 1 of 11