ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา “ตลาดกลางที่ดิน” ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา "ตลาดกลางที่ดิน" ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างไร

ตลาดกลางที่ดินคืออะไร ใครได้ประโยชน์ พร้อมคำแนะนำเว็บไซด์ ง่ายต่อการเข้าถึงละใช้งาน

วิทยากรโดย นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ภาษีอากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 8.30 -13.30 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
คุณมัณฑรัตน์ 086 7807107 line : Kantarat_ta E-mail: labai@labai.or.th

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์แนบด้านล่าง
https://drive.google.com/open?id=1lytxQsYfsZlGZmgBk7VTeeagkXPq3xAn

Comments are closed.