บจธ. จัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน”

   

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ
"การจัดตั้งธนาคารที่ดิน" ภายในงานแถลงผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ 5 ฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงเช้า พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินชมนิทรรศการ
ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสนี้ด้วย

Comments are closed.