บจธ.ประชุมคณะทำงานภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดประชุมแนวทางการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ. ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเบญจสิริ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

Comments are closed.