บจธ. ร่วมใจพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา นำโดย นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

นอกจากนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรดินให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงหลักการทำเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของดินในบริเวณนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บจธ. ต่อไปในอนาคต

Comments are closed.