บจธ. ลงพื้นที่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ บ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ บ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมเข้าพบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร

Comments are closed.