บจธ. ลงพื้นที่ ติดตามผลโครงการนำร่องฯ 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมี ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอภิญญา กรรมการ บจธ. เป็นประธานคณะทำงานฯ ร่วมด้วย นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผอ.บจธ. ผู้บริหาร บจธ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนบ้านแพะใต้ บ้านท่ากอม่วง บ้านไร่ดง บ้านแม่อาว จังหวัดลำพูน และบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน สำรวจพื้นที่ ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของเกษตรกร และหารือร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่นยืน ในโอกาสนี้ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมการ บจธ. ร่วมลงพื้นที่ชุมชนบ้านแพะใต้ เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะทำงาน

นอกจากนี้ คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ร่วมกันประชุมหารือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมกันสรุป และหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาชุมชนในโครงการนำร่องฯ

Comments are closed.