ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 14/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง เป็นประธานในการประชุม

Comments are closed.