ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 17/2561

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 17/2561

  

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง
กรุงเทพฯ

Comments are closed.