การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

 

 

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ. ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Comments are closed.